Dé electronica vergelijker met producten
Meeste en echte aanbiedingen van webshops
Eerlijk prijsvergelijk van prijzen

Disclaimer

Onderstaande disclaimer is van toepassing op gebruikers die Knibble.nl gebruiken.
Door gebruik te maken van knibble.nl gaat de consument akkoord met de onderstaande disclaimer.

Disclaimer voor Knibble
Knibble, een (web)initiatief en handelsnaam van Internetblik BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55065198, verleent je hierbij toegang tot knibble.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Knibble behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.
De informatie op knibble.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Knibble spant zich in om de inhoud van knibble.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op knibble.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Knibble.

In het bijzonder zijn alle prijzen op knibble.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De prijzen zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en zijn afkomstig van de betreffende webwinkels. Knibble heeft geen invloed op deze prijzen en wijzigingen daarvan door de betreffende webwinkels. Je dient er je van bewust te zijn dat knibble.nl niet bedoeld is om een overeenkomst te sluiten. Knibble.nl is enkel informatief en verwijst je naar de betreffende webwinkels.

De inhoud van knibble.nl wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Knibble doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op knibble.nl. Knibble oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Knibble treedt enkel op als informatie- en communicatieplatform en is niet aansprakelijk voor inbreuken gemaakt door gebruikers op rechten van derden. Knibble heeft namelijk geen invloed op de gedragingen van de gebruikers.

Knibble stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat er op de systemen van Knibble geen schadelijke of vervuilde bestanden (virussen, wormen, tijdbommen, trojan horses) staan of terechtkomen. Knibble kan echter niet instaan voor de totale afwezigheid daarvan. Gebruikers van de website dienen zichzelf daarom altijd goed beveiligen tegen dergelijke schadelijke bestanden.

Voor op knibble.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Knibble nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Knibble en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Knibble, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van knibble.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Het verdient de aandacht om deze disclaimer met enige regelmaat te lezen.

Versie 31-03-2015

De informatie op Knibble is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, ondanks deze zorg is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Bekijk onze disclaimer.
Doe mee aan ons klant-onderzoek, en maak kans op een Diner Bon! Er staan 0 producten klaar in de vergelijktabel.