Dé electronica vergelijker met producten
Meeste en echte aanbiedingen van webshops
Eerlijk prijsvergelijk van prijzen

Privacyverklaring Knibble

Via de dienst Knibble worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Knibble, een (web)initiatief en handelsnaam van Internetblik BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55065198, acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Internetblik BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31-03-2015

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:
- E-mailadres

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:
- per mail
Bij iedere nieuwsbrief wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uw gebruik van de dienst, zoals: de wekker die u heeft gezet, de artikelen die u in uw favorieten heeft geplaatst of de reviews die u heeft geplaatst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:
- uw e-mailadres
- uw nickname
- uw (profiel-) foto

Bij gebruik van de dienst worden de volgende gegevens gepubliceerd worden zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen:
- uw nickname
- uw (profiel-) foto
- door u zelf opgegeven informatie

U kiest zelf welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent.

Wekkers
Knibble biedt u de mogelijkheid om prijswekkers en/of aanbiedingswekkers te zetten. Met een prijswekker van Knibble wordt u per e-mail op de hoogte gesteld zodra een bepaald (soort) product de door u gewenste prijs bereikt bij één van de op Knibble aangesloten webshops. Met een
een aanbiedingswekker wordt u per e-mail op de hoogte gesteld zodra een bepaald (soort) product in de aanbieding komt bij één van de op Knibble aangesloten webshops.

Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming gebruikt voor een wekker. Iedere wekker bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Naast de afmeldlinks kunt u zich ook afmelden via uw account.

Aanbiedingen
Onze dienst toont en verstuurt aanbiedingen mede middels de door u ingestelde wekkers, waarbij wij persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden.

Hierbij worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:
- uw e-mailadres
- door u zelf opgegeven interesses
- langs automatische weg verzamelde (vermoedelijke) interesses van u

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op die betreffende diensten. Lees daarvoor de privacyverklaring van de aanbieders van de diensten.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door het publiek. De analytics-programma's en cookies die wij gebruiken, volgen niet wat specifieke bezoekers op onze website aan het doen zijn en zijn te allen tijde geanonimiseerd. Met deze statistieken is het mogelijk onze diensten te optimaliseren. Voor meer informatie over Google Analytics, zie graag de Google Analytics privacy overview (http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html).

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het contactformulier.

Versie 31-03-2015

De informatie op Knibble is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, ondanks deze zorg is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Bekijk onze disclaimer.
Doe mee aan ons klant-onderzoek, en maak kans op een Diner Bon! Er staan 0 producten klaar in de vergelijktabel.